int(1)

  • Soudy musí náležitě odůvodnit zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

    4.10.2021

    Dne 14. 9. 2021 vydal Ústavní soud nález pod sp. zn. III. ÚS 1873/21, ve kterém publikoval názor, že v případě zamítnutí žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění, má být odsouzenému rovněž jasně a srozumitelně vysvětleno (aniž by toto vysvětlení muselo být rozsáhlé), jakým konkrétním způsobem má jednat, aby prokázal polepšení a aby od něj bylo možno očekávat, že povede řádný život, tak, aby měl vyšší šance při dalším projednání své žádosti o podmíněné propuštění.

    Vždy je nutné vážit aktuální a konkrétní situaci odsouzeného a jeho snaze o nápravu a změně životního náhledu. Trestní minulost je sice relevantním faktorem pro posouzení prognózy budoucího života odsouzeného, nemůže však být faktorem jediným a nemůže navždy zamezit možnosti podmíněného propuštění, neboť nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života.

    Více na: https://www.usoud.cz/aktualne/zamitnuti-zadosti-o-podminene-propusteni-by-melo-obsahovat-kratky-navod-pro-odsouzeneho-jake-konkretni-zmeny-se-od-nej-ocekavaji

kontakty

Kovářská 307/6, 669 02 Znojmo

advokat.dreveny@gmail.com

+420 773 751 544